sagi@angelopo.it +39 0736 22601

NEX-TO PLUS

NE150BLI
  • Dimensiones (AxPxA), cm 139x80x204
NE150LI
  • Dimensiones (AxPxA), cm 139x80x204
NE70BLI
  • Dimensiones (AxPxA), cm 68,4x80x204
NE70LI
  • Dimensiones (AxPxA), cm 68,4x80x204
NE150B
  • Dimensiones (AxPxA), cm 139x80x204
NE150
  • Dimensiones (AxPxA), cm 139x80x204
NE70B
  • Dimensiones (AxPxA), cm 68,4x80x204
NE70
  • Dimensiones (AxPxA), cm 68,4x80x204